Návody

Ako správne položiť trávny koberec

Príprava terénu

1. Totálna likvidácia buriny sa robí ešte pred úpravou pozemku, keď má burina zelené listy. Robíme ju postrekom totálnym herbicídom (Roundup), najmenej dva týždne pred kultiváciou alebo rýľovaním terénu.

2. Kultivujeme maximálne do hĺbky 10 - 15 cm, potom vyhrabeme všetky rastlinné zvyšky (korene, konáre a lístie).

3. Odstránime všetky kamene, kusy betónu, hrudy, atď. väčšie ako 2 cm v priemere.

4. Na vrchnú vrstvu pôdy použijeme aspoň 10 cm ornice, záhradnej zeminy alebo záhradného substrátu. Vyhneme sa tým problémom v nasledujúcich rokoch po položení trávneho koberca s fyziologickými chorobami tráv.

5. Pôda  musí byť šikmo zvažovaná od všetkých stavieb. Vertikálny pokles 1 až 1,5 cm na horizontálny meter je ideálny. Svahovitosť nikdy nesmie byť menšia ako 0,5 cm na meter. Výška terénu má končiť 2,5 cm pod okrajom dlažby, chodníkov a obrubníkov.

6. Ako všeobecné pravidlo by malo byť štartovacie hnojivo použité pred položením trávneho koberca. Môžme použiť akékoľvek hnojivo s vysokým obsahom fosfátov (prostredné číslo v obsahu). Štartovacie hnojivo (napr. 6-26-15) možno použiť v dávke 1 kg na 100 m². Najlepšie je ho mierne zapracovať do pôdy pred položením trávneho koberca.


7. Trávny koberec sa bežne zakorení do 10 - 14 dní po položení, výška kosenia a frekvencia by mala byť rovnaká ako pri výrobe trávneho koberca, t.j. 1 až 2 krát za týždeň (pozri kosenie a údržba trávnika).

 

Položenie trávneho koberca

1. Trávny koberec objednávajte, až keď máte pripravený terén. Položenie robte čím skôr po dovezení trávneho koberca.

2. Položenie začnite v najdlhšom páse, vytvorte si vodorovný pás a k nemu prikladajte ďalší rad v tehlovom vzore.

3. Trávny koberec pritláčajte tesne jeden k druhému tak, aby nevznikli medzery, ktoré majú za následok presychanie špár medzi jednotlivými trávnymi kobercami.

4. Okraje trávneho koberca zarezávajte ostrím nožom (okolo záhonov, dlažieb, terás a pod.)

5. Po položení treba trávny koberec ihneď zavlažiť! Trávny koberec musí byť nasýtený naprieč celou svojou  hrúbkou a pôda pod ním musí byť vlhká do hĺbky 2,5 cm. Zdvihnutím rohu jedného trávneho koberca sa presvedčme, či je dostatočne zaliaty. Voda musí byť rovnomerne rozmiestnená po trávniku vrátane rohov a pozdĺž všetkých hrán. Pre porovnanie: 2,5 - 4,5 l na m² vody použitej do jednej hodiny od položenia sa rovná 6 litrom vody použitej o tri hodiny neskôr. Následne po zaliatí trávnika treba zavalcovať povrch tak, aby sa trávny koberec dokonale spojil s pôdou a nevznikali vzdušné kapsy, v ktorých trávnik rýchlejšie presychá.

6. Nový trávnik musí byť udržiavaný vlhký, ale nie preliaty alebo zatopený, po dobu dvoch týždňov po položení. Počas niekoľkých prvých dní sa zavlažuje niekoľkokrát za deň v menších dávkach. Po cca. 2 týždňoch  frekvenciu zalievania môžeme znížiť na raz za deň, ale výdatne, približne 4,5 litra na m².

7. Vyvarujte sa nadmernému zalievaniu prvých niekoľko týždňov, aby trávny koberec vytvoril koreňový systém. Pri nadmernom zalievaní koberec môže zhniť a odumrieť.

8. Kosiť trávnik začíname po narastení cca. 1/3 výšky trávy kosačkou s nabrúsením nožom.